BACK TO "Extras"


Dagens Nyheter, 1986 - "Guldkängan" / Galleri Gauss [19821987]
Från vänster; Karina Ericsson Wärn, Anders Jansson, Olof Thiel och Johan von Friedrichs